Het gat in de haag

Tijdens de kleutertijd maken kinderen een zeer grote evolutie mee. De basis van onze persoonlijke en sociale vaardigheden wordt hier gelegd.
Een kleuter die, in de eerste kleuterklas nog vooral op zichzelf is gericht, evolueert tot een kind dat kan samen spelen, rekening houdt met de ander en kan verwoorden wat hij of zij voelt.

Goed ontwikkelde persoonlijke en sociale vaardigheden zijn een voorwaarde om als volwassene in de maatschappij van de 21e eeuw te kunnen functioneren. Het is dan ook niet te verbazen dat de overheid ook ontwikkelingsdoelen en eindtermen rond sociale vaardigheden heeft geformuleerd in zowel het basis als secundair onderwijs.

Met ‘Het gat in de haag’ beogen wij enkele essentiële persoonlijke en sociale vaardigheden aan te leren aan kleuters. Deze vaardigheden zijn niet nieuw. Ze werden reeds in de tachtiger jaren door Botvin geponeerd maar zijn nog even actueel.

Daarnaast integreert het lespakket ook de inzichten van meervoudige intelligentie. Er zijn meerdere wijzen waarop iemand knap kan zijn, ook bij kleuters zijn die verschillende vormen van intelligentie aanwezig.

© 2021 GIBO Wichelen - Meester Arne