• Infobrochure 2020-2021

  Een overzicht van alle praktische info m.b.t. GIBO Wichelen.

 • Schoolreglement
  Schooljaar 2020-2021
 • Schoolwerkplan

  Een schoolwerkplan is een planningsdocument van een school waarin naast waarin naast het pedagogisch project allerhande gegevens en maatregelen zijn opgenomen met betrekking tot organisatorische en inhoudelijke aspecten van het aangeboden onderwijs. 


 • LOP

  Lokaal Overleg Platform


  Iedereen kan bij hen terecht.

  Iedereen is welkom op de sociale dienst.

  En niet alleen als het écht niet anders kan.

 • CLB

  Centrum voor Leerlingenbegeleiding


  Directie

  Chris Frigne 


  Psycho-pedagogisch consulent

  Patricia Goethals


  Paramedisch werker

  Melissa Declercq


  Contact

  Hoenderstraat 53

  9230 Wetteren

  09 369 22 21

 • STEM

  STEM = Techniek en wetenschap in elke klas!

 • Een Gezonde School!

  Dat fruit en groenten gezond zijn, weet iedereen. Toch is 'weten' niet altijd gelijk aan 'eten'.


  Ontdek hoe GIBO Wichelen werkt aan een gezonde school. 

 • Studie

  De school organiseert naschoolse studie van 16u00 - 16u30 voor kinderen die op school blijven. 

  Daarna kunnen ze naar de betalende opvang (zie opvang). 

 • Naschoolse Opvang

  De gemeente is de organisator van de naschoolse opvang.

  Bekijk hier de tarieven.

 • Rapportvisie

  Het rapport is een verslag van de prestaties, de ontwikkeling en de werkhouding van de leerlingen. De informatie is zowel voor de kinderen als voor de ouders bestemd. 

 • Talenten

  "Omdat elk kind knap is..."

 • Schooluren

  Schooljaar 2020-2021

 • Afwezigheden

  Leerlingen zijn vanaf het schooljaar waarin ze 5 jaar worden gebonden aan de leerplicht. Elke afwezigheid moet gewettigd worden. 

 • Schoolraad

  Samenstelling schoolraad.

 • Busregeling

  Busvervoer is mogelijk bij de afdelingen: 't Belleken, De Belhamel en De Meander

 • Huiswerkbeleid

  Waarom is er huiswerk op onze school en waarom vinden we huiswerk zinvol?

 • Privacyverklaring

  Dit document is ontwikkeld om ouders en leerlingen te informeren over hun privacy

© 2021 GIBO Wichelen - Meester Arne