Infobrochure 2019-2020

Een overzicht van alle praktische info m.b.t. GIBO Wichelen

Schoolreglement

Schooljaar 2019-2020

Schooluren

Schooljaar 2019-2020

Naschoolse Opvang

De gemeente is de organisator van de naschoolse opvang.

Bekijk hier de tarieven.

Rapportvisie

Het rapport is een verslag van de prestaties, de ontwikkeling en de werkhouding van de leerlingen. De informatie is zowel voor de kinderen als voor de ouders bestemd.

Huiswerkbeleid

Onze school opteert voor het aanbieden van huiswerk aan alle kinderen van het 1ste leerjaar tot en met het 6de leerjaar.

Schoolwerkplan

Een schoolwerkplan is een planningsdocument van een school waarin naast het pedagogisch project allerhande gegevens en maatregelen zijn opgenomen met de betrekking tot organisatorische en inhoudelijke aspecten van het aangeboden onderwijs.

STEM

STEM: techniek en wetenschap in elke klas!

We duiken in de wereld van STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Via STEM ontdekken de leerlingen welke vaardigheden ze nodig hebben om onderzoeker en ontwerper te worden.

Schoolraad

Samenstelling schoolraad

Studie

De school organiseert naschoolse studie van 16u00 tot 16u30 voor kinderen die op school blijven. Daarna kunnen ze naar de betalende opvang (zie opvang)

Talenten

“Omdat elk kind knap is…”

 

Gedurende zes jaar gaan we samen met uw kind op stap om zijn of haar talenten te ontdekken en te benoemen. Zo helpen we uw kinderen zicht krijgen op hun vaardigheden. Bij elk rapport krijgt u een overzicht van de talenten die gedurende deze periode in de kijker stonden

Privacyverklaring

  • Organisaties die persoonsgegevens verwerken moeten een privacyverklaring hebben. Hierin informeer je de betrokken personen over hoe je met hun gegevens omgaat. Volgens de Europese regelgeving ben je verplicht om een aantal gegevens in de privacyverklaring op te nemen.

  • Dit document is bedoeld om leerlingen en ouders te informeren over hun privacy.

  • Deze privacyverklaring is ontwikkeld i.s.m. VVSG.

Bus

Busvervoer is mogelijk in de afdelingen: 't Belleken, De Belhamel en De Meander.

Een gezonde school!

Dat fruit en groenten gezond zijn, weet iedereen. Toch is ‘weten’ niet altijd gelijk aan ‘eten’.
 

Ontdek hoe GIBO Wichelen werkt aan een gezonde school.

CLB

Centrum voor Leerlingen Begeleiding

 

Persoonsgegevens:

Directie :

  • Chris Frigne

 

Psycho-pedagogisch consulente :

  • Els Cornelis 

Paramedisch werker :

  • Melissa De Clercq

 

Contact adres :

  • Hoenderstraat 53 , 9230 Wetteren 09 / 369 22 21

Afwezigheden

Leerlingen vanaf het schooljaar waarin ze 6 jaar worden zijn gebonden aan de leerplicht. Elke afwezigheid moet gewettigd worden. Er zijn 5 soorten afwezigheden.

Pedagogisch Project

De gemeentelijk basisschool van Wichelen, met zijn verschillende vestigingsplaatsen, heeft een lange traditie van opvoeding en onderwijs voor alle kinderen uit de regio. Dit heeft geleid tot de uitbouw van een degelijke basisschool die volgende punten centraal stelt.

© 2019 GIBO Wichelen - Meester Arne