Je kan je kind inschrijven op onze school:

·        Tijdens de openklasdagen (zie infobrochure op de website)

·        Bij huisbezoek door één van de leerkrachten

·        Na afspraak met de directeur of onderwijs- en administratief personeel

 

Als ouder onderteken je bij de inschrijving volgende formulieren:

·        Het inschrijvingsformulier met akkoordverklaring pedagogisch project en schoolreglement door beide ouders

·        Keuzeformulier levensbeschouwelijke vakken

·        Verklaring betreffende gelijke onderwijskansen

·        Toestemming extra-murosactiviteiten

·        Toestemming beeldmateriaal (GDPR)

 

Tijdens de inschrijving wordt een kopie van de kids-ID gemaakt. Gelieve een klevertje van de ziekteverzekering mee te brengen.

© 2021 GIBO Wichelen - Meester Arne