De actie voor Rode Neuzen Dag bracht € 5.987,01 op. 
Bedankt aan iedereen die zijn steentje heeft bijgedragen!

© 2021 GIBO Wichelen - Meester Arne