De Buyantanshischool op bezoek!

Van 18 tot 27 mei 2018 waren 3 Zambiaanse leerkrachten uit de Buyantanshischool te Kabwe te gast in GIBO 't Belleken in Schellebelle en GIBO De Belhamel  in Bruinbeke.

Zij waren uitgenodigd in samenwerking met het VVOB, de provincie Oost-Vlaanderen en de gemeente Wichelen om uitwisselingsprojecten te bespreken.

Ze volgden lessen in de scholen, gingen mee op uitstap en gaven zelf les aan de leerlingen. 's Avonds en in het weekend genoten ze van enkele culturele activiteiten.

Niet alleen pedagogisch-didactische programma's werden uitgewerkt. Zo zal er WIFI worden geïnstalleerd in de Buyantanshischool om een beter contact te onderhouden tussen leerlingen en leerkrachten.

Klaslokalen zullen deels worden gerenoveerd en het voedselprogramma voor de weeskinderen in de school wordt bestendigd. In januari 2019 wil de Buyantanshischool starten met een 20-tal kleuters uit de onmiddellijke omgeving.

Ook voor dat project werd bekeken hoe de kleuterschool 't Belleken kan helpen.

VVOB - Scholenbanden

•De Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en Technische Bijstand (VVOB) werd opgericht in 1982 als een vereniging zonder winstoogmerk.

VVOB's motto 'Education for Development' ('onderwijs voor ontwikkeling') weerspiegelt de algemene doelstelling:

bijdragen aan armoedebestrijding en een meer rechtvaardige wereld met verhoogde kansen voor iedereen.

De organisatie wil de kwaliteit, efficiëntie en effectiviteit van onderwijs en vorming in ontwikkelingslanden duurzaam verbeteren.

Meer weergeven

Een beetje geschiedenis ...

Millenniumdoelstellingen van de Verenigde Naties in 2000 opgesteld en die tegen 2015 moesten worden behaald:

 • Uitbannen van extreme armoede en honger

 • Basiseducatie voor iedereen

 • Gelijkwaardigheid tussen man en vrouw

 • Kindersterfte tegengaan

 • Moedersterfte tegengaan

 • Uitbannen van aids en andere ziekten

 • Beschermen van het leefmilieu

 • Wereldwijde samenwerking rond ontwikkeling

Wat werd al gerealiseerd samen met onze partnerschool in Zambia?

 • Actieve deelname aan de musical : maken van een tekenfilm, muziek componeren, opnames videobeelden, dansen in de musical.

 • Onze wereld in het universum : bekijken van sterren en sterrenbeelden, zaden de ruimte in.

 • Speelplaatsspelen uitwisselen.

 • Gebruik van tablets in de klas.

 • Vernieuwen van de keuken.

 • Vernieuwen van de schrijnwerkerij. 

 • Kinderen schrijven elkaar brieven en maken tekeningen.

 • Lessen geven en doorgeven over aids. 

 • Renovatie van de toilettenblok voor de leerlingen in Buyantanshi.

 • Renoveren van de grote zaal tot 'polyvalente zaal'. In deze zaal kunnen de leerlingen hun examen voorbereiden en maken, bij slecht weer turnen... De zaal zal ook worden verhuurd voor de lokale bevolking ( vb om markt te organiseren, allerhande samenkomsten... ). De opbrengsten van deze zaal zullen ten goede komen van de leerlingen.

 • Aankoop van 5 computers.

 • VVOB regelde een bezoek van de direkteur ( Mr.Kahangu ) en 2 leerkrachten ( Miss Norma en Miss Esther ) aan onze school in mei 2018. Onze scholenband werd hierdoor positief versterkt.

 • De provincie Oost-Vlaanderen ondersteunt onze projecten met geldelijke middelen : €8000 ontvangen in 2018 voor onkosten gemaakt in 2017. Van ons gemeentebestuur ontvangen we jaarlijks €350 ter ondersteuning.

© 2021 GIBO Wichelen - Meester Arne