Schoolnieuws!

MISSIE
Het Huis van het Kind Laarne-Wetteren-Wichelen staat voor een toegankelijk, laagdrempelig aanbod aan preventieve gezinsondersteuning (ontmoeting, opvoedingsondersteuning en preventieve gezondheidszorg) voor alle (groot-)ouders,  (hun) (klein-)kinderen en jongeren.
Om dit te bereiken brengt het Huis van het Kind een sterk uitgebouwd professioneel netwerk van lokale en regionale partners samen die rond deze thema’s werken.
We zetten hierin een allesomvattende en vraaggerichte samenwerking centraal waarin het samenbrengen van verschillende dienstverleningsvormen belangrijk is.  Zo staan we voor een duidelijke, verbonden en versterkende dienstverlening voor al onze gebruikers. Op die manier willen we een meerwaarde creëren voor zowel de kinderen/gezinnen als de actoren die deel uitmaken van het netwerk.
 
VISIE
Het Huis van het Kind Laarne-Wetteren-Wichelen is een samenwerkingsverband tussen de gemeentes Laarne, Wetteren, Wichelen én de professionele partners die werken rond preventieve gezinsondersteuning. Iedereen die begaan is met het grootbrengen van kinderen en jongeren kan er terecht met zijn vraag rond ‘opgroeien’. Het Huis biedt een laagdrempelig, transparant en snel bereikbaar, lokaal aanbod rond ontmoeting en sociale samenhang, opvoedingsondersteuning en preventieve gezondheidszorg. Samen met de toegankelijke deur (de fysieke plek en de loketten in elke gemeente), biedt de website snel en efficiënt informatie. Het huis bouwt aan een sterk ontwikkeld netwerk onder alle professionele krachten zodat zij tot een optimaal aanbod en afstemming van ondersteuning kunnen komen voor de gezinnen uit onze regio. Alsook wordt beroep gedaan op de kracht van de betrokkenen zelf door hen te laten participeren in de uitbouw. We richten ons aanbod naar iedereen maar aansluitend is er een geïntegreerd aanbod dat aangepast is aan de noden van specifieke gezinnen, waar we extra aandacht hebben voor de meest kwetsbaren.  We bouwen met zijn allen aan één Huis!

wiki.PNG

De scholen in de gemeente Wichelen werken samen met het gemeente- en provinciebestuur mee aan het project Route2School. Via dit project willen we een grondige analyse laten maken van de verkeersveiligheid op schoolroutes en het verplaatsingsgedrag van leerlingen. Hiervoor roepen we in de eerste plaats de hulp in van leerlingen, maar ook ouders, leerkrachten en politie worden betrokken.

Via Route2School krijgt u de mogelijkheid om mobiliteitsknelpunten op schoolroutes te melden, maar ook om mee na te denken over oplossingen. We willen samen met jullie op zoek gaan naar goede oplossingen om de verkeersveiligheid van leerlingen te verbeteren. Via deze nieuwsbrief willen we daarom een warme oproep doen om deel te nemen aan dit project. Uw inbreng is namelijk zeer belangrijk om mee de verkeersveiligheid van de leerlingen te verbeteren!

Voor het Route2School-project verzamelen we van maandag 3 december 2018 tot en met vrijdag 18 januari 2019 zoveel mogelijk data. In een volgende stap volgt een grondige analyse van de verzamelde data die besproken wordt met de gemeente Wichelen, politie en de scholen. De resultaten van het project zullen uiteindelijk publiek meegedeeld worden, zodat iedereen ziet welke stappen we ondernemen om de verkeersveiligheid van de leerlingen te verbeteren. 

wiki.PNG

WIKI staat voor Wichelen voor Kinderen en is een samenwerkingsverband tussen verschillende diensten en organisaties die met kinderen werken of een rol spelen in het leven van kinderen en hun gezin. Samen willen zij tot acties komen die voor gezinnen een meerwaarde kunnen bieden in de opvoeding van hun kinderen.

wiki.PNG

Op Kweetet kunnen de leerlingen taken maken die klaargezet zijn door hun meester of juf. Door de taken te maken verdienen ze kwetons, deze kwetons hebben ze nodig om het kweetet-spel te spelen.

wiki.PNG

© 2021 GIBO Wichelen - Meester Arne