Bestelbon

December

Voor aanpassingen of extra bestellingen contacteer je tijdig de school van uw zoon/dochter. 


't Belleken/De Belhamel: ilse.dewaele@gibowichelen.be

De Rozelaar: lieve.deschutter@gibowichelen.be

De Meander: anke.demoor@gibowichelen.be